ماه: خرداد 1396

تهدیدات

باج افزار یوویکس به آسیب واناکرای اضافه شد

در اردیبهشت ماه 1396 یعنی ماه می سال 2017 باج افزار جدیدی با نام یوویکس (Uiwix) شناسایی شد که عملکردی…

بیشتر بخوانید »