ماه: خرداد 1396

تهدیدات

هشدار امنیتی: باج افزار یوویکس به آسیب واناکرای اضافه شد.

در اردیبهشت ماه 1396 یعنی ماه می سال 2017 باج افزار جدیدی با نام یوویکس (Uiwix) شناسایی شد که عملکردی…

بیشتر بخوانید »