فصلنامه امنیت سایبری فراست (پاییز ۹۹)

خواننده گرامی سلام

بـه عنـوان یـک شـاگرد در حـوزه امنیـت اطلاعـات، یکـی از دغدغه هـای همیشـگی‌ام بررسـی راهکارهـای جلوگیری از نشـت و سـرقت اطلاعات بوده و هسـت. به خاطر دارم که حدوداً ۱۰ سال پیش اولین سـمینار جلوگیری از نشـت و سـرقت اطلاعات را در اسـتان خوزسـتان و بـرای مجموعه های حیاتی حـوزه انرژی برگزار کردیـم. اوایـل دهـه ۹۰ نیز تدویـن و برگزاری سـمیناری ۳۰۰ نفره با موضـوع دورکاری امن را بـا هدف آگاهی بخشـی انجام دادیم.

امـا متأسـفانه ایـن موضـوع آنگونـه کـه شایسـته اسـت مـورد توجـه سـازمان ها نبـوده و بـه ایـن مهم به عنـوان یـک موضـوع امنیتـی پیشـگیرانه اهمیتـی داده نشـده اسـت. در مشـاوره ها و پروژه هـای مختلف با سـازمان هایی برخـورد نمـوده ام کـه اطلاعـات حیاتـی سـازمان به دسـت افـراد داخل یـا خارج از سـازمان سـرقت شـده بـود و تنهـا اقـدام صـورت گرفتـه از سـوی مدیران ارشـد آن سـازمان صرفاً سـکوت و انـکار، به جهـت حفـظ آبـرو بوده اسـت. این در حالی اسـت که همانند کشـورهای توسـعه یافته، مـوارد نقض اطلاعات بایـد در اسـرع وقـت و حداقـل به اطـلاع ذینفعـان و مراکز ذیصلاح رسـانده شـود.

در این شـماره از نشـریه امنیتی فراسـت کوشـیده ایم تا کنکاشـی کوچک در این حوزه داشـته باشیم و بتوانیم نقـش کوچـک خـود را در ارایه آگاهی بخـش امنیتی به جامعه فناوری اطلاعات ایفا کنیم.

از آنجـا کـه بسـط ایـن موضـوع در یـک شـماره نمی گنجـد، در شـماره های آتـی نیز به موضوع نشت و سرقت اطلاعات و راه‌های جلوگیری از آن خواهیم
پرداخـت. بـه همیـن جهـت از این تریبون اسـتفاده می کنم و از کلیـه صاحب نظران این حـوزه دعوت میکنم تا با ارسـال مطالب ارزشـمند خودشـان، یاری رسـان مـا در ارتقای دانش امنیتـی کاربران میهن عزیزمان باشـند.

بدیهی است مطالب پس از تأیید هیأت تحریریه، با نام خودتان درج خواهد گردید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
ورود | ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
0